Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku zajęli czołowe miejsca  w Ogólnopolskim Konkursie online: #ortograf2019 – 100 trudnych wyrazów o tytuł Mistrza ortografii.   Uczniowie słupskiego ZSI zdominowali ogólnopolski