Jest propozycja na ocalenie Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku, uczelnia ma się połączyć z Akademią Pomorską . Dokument w sprawie poparcia tej idei znalazł się na stronie