Publikujemy treść listu otwartego prezydent Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej oraz Prezesa Słupskiej  Izby Przemysłowo Handlowej Roberta Firkowskiego Drodzy Przedsiębiorcy!   Od kilku dni prowadzone są rozmowy pomiędzy przedstawicielami lokalnego samorządu