Bezpieczny, jak do tej pory myślano, zawód nauczyciela przestał być profesją dającą gwarancję pracy od studiów do emerytury. Jeszcze przed końcem roku szkolnego dyrektorzy szkolnych placówek zaczęli planować