Akademia Pomorska w Słupsku na rok akademicki 2015/2016 przyjęła na studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie łącznie ok. 1180 kandydatów, tj. o kilkadziesiąt osób więcej niż w roku ubiegłym.