2637, aż tyle wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do słupskiego ZUS. Wśród potencjalnych świadczeniobiorców przeważają kobiety. Świadczenie często nazywane jest „500+ dla