Tradycyjne już 1 maja rozpoczęto uroczyście inaugurację letniego sezonu w Muzeum wsi Słowińskiej w Klukach. Impreza folklorystyczna. Nazwę swoją wzięła z tradycji wydobywania torfu, czarnego złota przez zamieszkałych