Zarząd Portu Morskiego w Ustce podpisał wstępną umowę dzierżawy gruntów na potrzeby bazy serwisowej dla morskich farm wiatrowych z firmą RWE. Docelowo inwestycja wygeneruje ok. 50 pełnoetatowych miejsc