Biały Spichlerz został wyróżniony w konkursie „Zabytek zadbany 2020”! Konkurs przeznaczony jest dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Spichlerz figuruje w tym rejestrze od 10 kwietnia 1965