W Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku działa Indywidualny Program Rozwijania Zdolności Kierunkowych, który ma na celu pomoc uczniom zdolnym w osiągnięciu sukcesów w życiu szkolnym oraz środowisku lokalnym.