Pożegnaliśmy Klemensa Rudowskiego

12 czerwca na Starym Cmentarzu w Słupsku pożegnaliśmy Klemensa Rudowskiego. Zmarł 8 czerwca. Miał 66 lat. Był naszym współpracownikiem.

Klemens RudowskiCałe swoje dorosłe życie poświęcił kulturze. W ostatnich kilku latach publikował swoje felietony w „Powiecie Słupskim” i „Zbliżeniach”. Skończył Wyższą Szkołę Muzyczną w Gdańsku. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel wychowania muzycznego w Tychowie. Od 1979 roku pracował w Miejskim Ośrodku Kultury w Słupsku. Był współtwórcą i kierownikiem artystycznym Dziecięcego Zespołu Piosenki i Ruchu „Przyjaźń”. W 1984 roku założył młodzieżowy zespół muzyczny „Kontrapunkt”. W Smołdzinie założył kapelę „Rowokół”, z którą przez wiele lat sam występował. Jako instruktor muzyczny sprawował opiekę merytoryczną nad solistami, zespołami muzycznymi i kapelami ludowymi. W uznaniu osiągnięć artystycznych i popularyzowaniu muzyki wśród dzieci i młodzieży w 1985 roku otrzymał nagrodę ministra kultury i sztuki.

Od 1992 roku do przejścia na emeryturę pracował jako instruktor kulturalno-oświatowy i muzykoterapeuta w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Tutaj zorganizował zespół muzyczny „Kaszubskie Echo”. W latach 2006-2007 był inicjatorem i współorganizatorem Drogi Krzyżowej „Misterium Męki Pańskiej” w Smołdzinie, której odtwórcami byli mieszkańcy wszystkich domów pomocy społecznej w powiecie słupskim.

Swoimi przemyśleniami natury etyczno-filozoficznej dzielił się w artykułach publikowanych m.in. w „Powiecie Słupskim”. Otrzymał za nie od starosty słupskiego nagrodę „Białego Bociana 2009” – najwyższą przyznawaną w powiecie słupskim w dziedzinie kultury.

Rodzinie oraz Bliskim Klemensa Rudowskiego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Redakcja dwutygodnika „Zbliżenia”

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *