Coraz więcej odnawialnych źródeł energii w Gminie Potęgowo i innych Samorządach powiatu słupskiego

20 września w Słupskim Inkubatorze Technologicznym podpisano umowę dofinansowania programu partnerskiego pod nazwą „OZE w gminach powiatu słupskiego”. W ramach projektu zamontowanych zostanie 223 instalacji fotowoltaicznych w 54 miejscowościach na terenie pięciu gmin, w tym także gminy Potęgowo. Wartość projektu to ponad 12 000 000 zł.W podpisywaniu umowy uczestniczył Marszałek Województwa Mieczysław Struk, Przewodniczący Sejmiku Jan Kleinszmidt oraz wójtowie gmin Barbara Dykier – Słupsk, Iwona Warkocka – Dębnica Kaszubska, Leszek Kuliński – Kobylnica oraz Dawid Litwin – Potęgowo.

Część projektu, realizowana w Gminie Potęgowo dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznych na sześciu obiektach użyteczności publicznej – Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Potęgowie, Szkoła Podstawowa w Skórowie, Szkoła Podstawowa w Łupawie, Oczyszczalnia Ścieków w Darżynie. Wydatki ogółem w Gminie Potęgowo wyniosą 884 313,69 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 710 429,07 zł, a uzyskane dofinansowanie: 603 864,70 zł.

 

Dziękuję liderowi Gminie Dębnica Kaszubska oraz pozostałym partnerom za zaangażowanie i skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne. Dzięki tej inwestycji, nasze gminy zrobią kolejny krok na ścieżce ekologicznego pozyskiwania energii – mówi Dawid Litwin, wójt Gminy Potęgowo.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie samorządów pomiędzy Gminą Dębnica Kaszubska (Lider Projektu), Gminą Kobylnica, Gminą Potęgowo, Gminą Słupsk, Gminą Ustka oraz Stowarzyszeniem „KRÓLESTWO NATURY”.

Fot. UG Gmina Potęgowo

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacji zużycia energii oraz redukcji środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją i emisją.

Wydatki ogółem całego przedsięwzięcia wynoszą: 12 075 730,74 zł, w tym wydatki kwalifikowane: 11 005462,63 zł, uzyskane dofinansowanie EFRR: 9 354 643,20 zł. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii- wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Info. UG Gmina Potęgowo

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *