Renty dla uczniów i studentów

Zbliżający się wielkimi krokami początek roku szkolnego i akademickiego to pora, by przypomnieć uczniom i studentom o zasadach wypłaty renty rodzinnej oraz koniecznych formalnościach.

Fot. MK

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny zmarłego emeryta, rencisty lub osoby, która spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Uprawnieni członkowie rodziny to m. in. dzieci, dzieci współmałżonka oraz przysposobione. Prawo do takiej renty mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, oprócz tych przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Uprawnionym przysługuje jedna renta,  która w razie konieczności jest miedzy nich dzielona w równych częściach. Najniższa renta rodzina wynosi 1,1 tys. zł.

Renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16. lat, jednak można ją otrzymywać do 25. roku życia, pod warunkiem nauki w szkole. ZUS przyznaje  ją  i wypłaca przez cały okres roku szkolnego, łącznie z wakacjami. Uczniom świadczenie  wypłaca się  do końca sierpnia, a studentom do końca września.  Jeżeli szkoła, czy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Zachowa jednak  prawo do kontroli, czy nauka jest faktycznie kontynuowana.  Gdy nie został wskazany pełny okres nauki, to aby renta wypłacana była bez przerwy, najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty trzeba złożyć wniosek wrazz zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.  Oznacza to, że wniosek trzeba złożyć do końca września (uczniowie) lub końca października (studenci).

Uczeń, który po maturze dostał się na studia, aby otrzymać rentę za wrzesień, zaświadczenie z uczelni musi dostarczyć najpóźniej do końca września. Formalny dokument informujący, że jest studentem może natomiast złożyć na początku października.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *