Słupszczanie wybierają inwestycje

16 listopada 2020, rozpocznie się głosowanie na zadania zgłoszone do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. W tym roku będzie miało jedynie formę elektroniczną i odbędzie się za pomocą strony slupsk.konsultacjejst.pl.

ZASADY GŁOSOWANIA, WYBORU i REALIZACJI ZADAŃ

Głosowanie rozpocznie się 16 listopada 2020 o północy i zakończy 30 listopada o 23.59.
W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkanki i mieszkańcy Słupska bez względu na wiek.
Każdy będzie miał do rozdysponowania maksymalnie 6 głosów w podziale:
– 1 głos na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie,
– 1 głos na zadanie infrastrukturalne lokalne (można wybrać jedno zadanie w wybranym przez siebie okręgu),
– 1 głos na zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom,
– do 3 głosów na zadania społeczne.
Oznacza to, że można oddać od 1 do 6 głosów; nie ma obowiązku oddać wszystkich 6.
Lista projektów poddanych pod głosowanie będzie posortowana według kategorii (zadania lokalne w nazwie będą miały podany okręg, w którym zostały zgłoszone).
Aby oddać głos, należy zaznaczyć wybrane zadania w sposób wskazany w punkcie 3., podać imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz zaakceptować wymagane zgody.
Każdy mieszkaniec i mieszkanka może wziąć udział w głosowaniu TYLKO RAZ.
Po głosowaniu oddane głosy zostaną zliczone przez system i udostępnione na stronie slupsk.konsultacjejst.pl; na www.slupsk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego udostępnione zostaną także listy rankingowe.
Zadania będą wskazywane do realizacji wg liczby głosów aż do wyczerpania limitu danej kategorii.
Dla przypomnienia – 3 miliony złotych w podziale:
– zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie – 700 tysięcy zł,
– zadania infrastrukturalne lokalne – 1,8 miliona, po 450 tysięcy na okręg,

Poddanych pod głosowanie zostanie 38 zadań, 7 otrzymało opinię negatywną.

Mieszkańcy i mieszkanki Słupska zgłosili łącznie 45 projektów:

4 infrastrukturalne ogólnomiejskie,
14 infrastrukturalnych lokalnych,
7 infrastrukturalnych dedykowanych szkołom,
20 społecznych.
Łączna kwota, na jaką zostały zgłoszone wszystkie propozycje, to niespełna 7 850 000 zł.

Na czas głosowania udostępnimy dwa punkty do głosowania elektronicznego – jeden w ratuszu przy pl. Zwycięstwa 3, drugi w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6
– zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom – 150 tysięcy,
– zadania społeczne – 350 tysięcy.
Wybrane do realizacji zadania w chwili wpisania ich do budżetu Miasta Słupska staną się własnością i zadaniami Miasta, które będzie w pełni decyzyjne i odpowiedzialne za ich realizację.
Wybrane zadania zostaną przekazane do realizacji Wydziałom/jednostkom/spółkom w zależności od kompetencji i będą musiały zostać zrealizowane w ciągu następnego roku kalendarzowego, tj. do końca 2021 roku.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *