W Sierakowie Słupskim zakończyła się budowa lapidarium znajdującego się w sąsiedztwie dawnego cmentarza niemieckiego. Przedwojenną nekropolię zlikwidowano w latach siedemdziesiątych XX wieku. Przez  ten czas pozostałości nagrobków porosła