W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. doprecyzowano zasady odwiedzin pacjentów. Przypomnijmy, że z powodu pandemii COVID-19 przez kilkanaście miesięcy odwiedziny u chorych