Punkt „Graty z chaty” już działa

Swoją działalność rozpoczął Punkt Drugie Życie Rzeczy pn.: „Graty z Chaty” . Jest on przeznaczony dla mieszkańców, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – w Zakładzie Utrzymania Czystości przy ul. Bałtyckiej 11a w Słupsku (na tym samym terenie co PSZOK).

W punkcie „Graty z Chaty” mieszkańcy mogą pozostawić przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym, nie stwarzające zagrożenia dla użytkowników, takie jak:
• meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety, sofy, łóżeczka itp.)
• książki,
• dywany,
• doniczki,
• zabawki,
• wózki dziecięce,
• rowery, hulajnogi, narty, rolki, łyżwy, wrotki itp.
• wyroby ceramiczne i szklane, sztućce.
• sprzęt AGD, urządzenia RTV.

W punkcie „Graty z Chaty” nie będą przyjmowane:
• przedmioty zawierające nośniki danych,
• przedmioty brudne, zniszczone, uszkodzone nienadające się do dalszego użytkowania.

Przedmioty można pozostawić nieodpłatnie w godzinach:
• od 7:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku,
• od 7:00 do 15:00 w soboty.
W święta i dni ustawowo wolne od pracy punkt jest nieczynny.

Każdy Mieszkaniec może pozostawić przedmioty w punkcie po podpisaniu stosownego oświadczenia. Pracownik punktu „Graty z Chaty” weryfikuje czy stan pozostawionych przedmiotów jest zgodny z deklaracją. Ostateczną decyzję czy dana rzecz nadaje się do pozostawienia podejmuje pracownik punktu.

W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot jest zużyty, uszkodzony lub może stanowić zagrożenie dla nowego użytkownika, mieszkaniec ma możliwość pozostawienia go w PSZOK-u.

Pozostawione sprawne przedmioty będą eksponowane przez okres 2 miesięcy, a w przypadku nieznalezienia nowego właściciela będą przekazane do PSZOK-a.

Odbiór rzeczy przez nowych właścicieli nastąpi po podpisaniu potwierdzenia wydania przedmiotu z punktu „Graty z Chaty”.

Przedmioty można nieodpłatnie odebrać w punkcie „Graty z Chaty” w każdy wtorek w godzinach 10:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 7:00-15:00.

Koncepcja utworzenia Punktu Drugie Życie Rzeczy pn.: „Graty z Chaty” zakłada, że ponownie użyte produkty, materiały i surowce mają być wykorzystywane tak długo – jak to możliwe, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, a co za tym idzie – zmniejszenia także kosztów ich odbioru i zagospodarowania. Zapobieganie powstawaniu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia to jeden z zasadniczych celów polityki ochrony środowiska.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *