Wodociągi podsumowują swoje projekty

Wodociągi Słupsk podsumowują dwa wielkie projekty, które realizowane były przez ostatnie lata. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udało się zrealizować działania, które wpłynęły znacząco na optymalizację procesu oczyszczania.

Oba projekty realizowane przez słupskie Wodociągi omawiane są podczas dwudniowej konferencji, które rozpoczęła się w czwartek w Słupsku.

Pierwszy z projektów, czyli „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk’ realizowany był od 2017 roku. To wspólne działania w partnerstwie z gmina wiejską Słupsk. Dzięki nim zmodernizowano sieci wodno-kanalizacyjne w mieście i kilku miejscowościach na terenie gminy. Ponadto zmodernizowano także oczyszczalnię ścieków w Słupsku.

Drugi z projektów ponad nazwą „Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym Miasta Słupska” polega na pozyskaniu energii cieplnej, która powstaje w wyniku oczyszczania. Dzięki niej ogrzewany jest m in. Park Wodny Trzy Fale.

Oba projekty zostały zrealizowane dzięki dotacji z funduszy Unii Europejskiej.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *