Dziś w Słupsku przy ulicy Niedziałkowskiego 6 otwarto Zielony Punkt, miejsce gdzie można będzie dowiedzieć się w jaki sposób oszczędzać energię elektryczną, cieplną jakie urządzenia pro ekologiczne montować