Podziemna obwodnica Słupska

W siedzibie spółki „Wodociągi Słupsk” jej prezes Andrzej Wójtowicz podpisał z Andrzejem Pawłowskim, szefem firmy MELBUD z Grudziądza, umowę na wykonanie zadania z pn. „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni”. Jest to element zadania związanego z gospodarką osadową w słupskiej oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w Słupsku.

wodociagi

– Naszym celem jest zwiększenie możliwości przyjęcia i oczyszczenia większej ilości zanieczyszczeń oraz optymalizacja procesu technologicznego w oczyszczalni ścieków, szczególnie w zakresie gospodarki osadowej wraz ze zmniejszeniem immisji gazów do atmosfery – powiedział podczas specjalnej konferencji prasowej prezes Andrzej Wójtowicz.

Inwestycja ma umożliwić obciążenie oczyszczalni dodatkowym strumieniem ładunków zanieczyszczeń w ściekach oraz umożliwić osiągnięcie wymaganego stopnia ustabilizowania osadów przed procesem kompostowania. Funkcjonujący węzeł osadowy ma niewystarczającą wydajność. Poprzez budowę dodatkowej komory fermentacyjnej planuje się poprawić stopień stabilizacji osadów w procesie fermentacji. Ponadto konieczne jest zwiększenie wydajności procesu zagęszczania osadu o ok. 30%. Z tym zadaniem związana jest rozbudowa maszynowni oraz urządzeń pomocniczych. Pozwoli to na redukcję ilości powstających osadów i wydajniejszą ich dalszą przeróbkę w procesie kompostowania. Działania te stworzą również możliwości do przyjęcia osadów z małych oczyszczalni przewidzianych do eksploatacji przez spółkę „Wodociągi”.
– Ta inwestycja pozwoli na podłączenie do naszej oczyszczalni nowych zakładów przemysłowych, dlatego otwieramy się na strefę ekonomiczną w Redzikowie. – dodaje prezes Wójtowicz. – Gmina Słupsk przygotowuje tereny inwestycyjne w Płaszewku, które też uwzględnia nasz projekt. No i mamy nadzieję, że skończą się definitywnie uciążliwości związane z przykrym zapachem.

„Wodociągi” nie chcą budować kanalizacji przez centrum Słupska, dlatego powstanie podziemna obwodnica zaczynająca się w Głobinie, koło obwodnicy miasta. Zadanie ma być zrealizowane do września przyszłego roku. Jego koszt wyniesie 19,5 mln złotych netto, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności ponad 10 milionów złotych. Na pokrycie pozostałych kosztów spółka zaciągnie kredyt.

(l)
Fot. Zbigniew Bielecki

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *