Na ostatniej sesji Rady Miasta, radni opowiedzieli się za podpisaniem ugody w sprawie odszkodowania dla byłego wykonawcy słupskiego aquaprku „Trzy Fale”, firmą Termochem. Doszło do do tego w