Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu

 UWAGA INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE I ZAKŁADY PRACY ORAZ MIESZKAŃCY I OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA.

94c09cb8aa42fba0645591df01ef6f7e2a3586b3

Fot.www.gniewkowo.pl

Na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku ostrzega przed możliwością wystąpienia intensywnego opadu deszczu. Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1 Ważność:od godz. 22:00 dnia 17.08.2016 do godz. 22:00 dnia 18.08.2016 Obszar: województwo pomorskie

Możliwe skutki: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i lokalnie silnym. W nocy głownie opady ciągłe, natomiast w ciągu dnia będą przeważały opady przelotne, miejscami również wystąpią burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm. Prawdopodobieństwo: 85 % W związku z powyższym, zaleca się:

1. Obserwować zmiany pogody i słuchać komunikatów nadawanych przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.

2. Na terenie instytucji, placówek i zakładów pracy podjąć działania zmierzające do ograniczenia skutków opadu deszczu oraz przygotować siły i środki do usuwania powstałych zagrożeń.

3. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsc pobytu, aż do ustąpienia opadów. Jeżeli opadowi towarzyszyć będzie gradobicie, odsunąć się od okien, a przebywając na zewnątrz, skryć się w bezpieczne miejsce.

4. Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

5. Jeżeli dom znajduje się w strefie zalewowej lub w pobliżu przepływającej opodal rzeki być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem.

6. Jeżeli dom znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie skarpy ziemnej (lub na niej) zagrożonej osunięciem się, opuścić budynek i schronić się w bezpiecznym miejscu.

7. W przypadku wystąpienia powodzi, podporządkować się dyspozycjom wydawanym przez służby ratownicze.

8. Zrezygnować z podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, pod wiaduktami i podziemnymi ciągami komunikacyjnymi.

9. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu.

10. Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999) lub policję (tel. 997) lub pod numerem telefonu alarmowego 112.

11. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *