Pod koniec sierpnia 29 w Sali Narad, Urzędu Gminy Kobylnica odbyła się uroczystość wręczenia siedmiu wybijającym się uczniom stypendium pieniężnego ufundowanego przez wójta. Młodym stypendystom towarzyszyli w tym