ZUS idzie na rękę dłużnikom

Zadłużenie z tytułu składek może być poważnym problem dla przedsiębiorcy. Jednak łatwo go rozwiązać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje różne formy spłaty zobowiązań, takie jak np. rozłożenie zaległości na raty.

Fot. MK

Liczba umów zawartych pomiędzy ZUS a dłużnikami stale rośnie. W I półroczu tego roku obu pomorskich oddziałach (gdańskim i słupskim) zawarto ich łącznie 1521. Rok wcześniej było ich o 200 mniej. Objęta nimi kwota zadłużenia to 85,3 mln zł.
Rozłożenie należności z tytułu składek na raty pozwala na ich uregulowanie w uzgodnionym z ZUS, dłuższym czasie.
O taką ulgę w spłacie mogą ubiegać się obecni i byli płatnicy składek, a także osoby na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za cudze zobowiązania, np. spadkobiercy czy członkowie zarządów spółek. Uldze podlegają składki na wszystkie fundusze, w pełnej kwocie, niezależnie od tego czy była to część finansowana przez płatnika czy ubezpieczonego.

Warunki spłaty określane są w umowie i uzależnione od środków jakie zobowiązany może przeznaczyć na spłatę długu.
Taka umowa pozwala przedsiębiorcy na uporządkowanie jego sytuacji. Mimo, że ciąży na nim zobowiązanie to nie jest ono wymagalne.  Jeżeli terminowo spłaca kolejne raty i reguluje bieżące składki, może otrzymać  zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, potrzebne np. do udziału w przetargach. Gdy umowa jest realizowana, ZUS nie  podejmuje działań zmierzających do wyegzekwowania należności, a dotychczas prowadzoną egzekucję zawiesza.

Od składek objętych ulgą  nie nalicza się odsetek, a w ich miejsce pobiera się natomiast opłatę prolongacyjną.
Wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty można składać: elektronicznie, pisemnie, bądź ustnie – do protokołu lub telefonicznie (aby złożyć wniosek w tej formie płatnik musi mieć profil na platformie PUE). Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku ustala się zawsze indywidualnie i jest on zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania. Przedsiębiorcy powinni pamiętać że udzielona ulga może stanowić pomoc publiczną.

Klienci ZUS, którzy mają problemy ze spłatą należności, mogą skorzystać z pomocy doradców.  Ich zadaniem  jest wskazanie najdogodniejszego sposobu uregulowania zadłużenia, a także zapewnienie pomocy  w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.

ź

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *