Nowy, specjalistyczny zabieg w słupski szpitalu

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku na Oddziale Kardiologicznym wprowadzony został nowy zabieg rotablacji. Zabieg jest przeprowadzany przez zespół specjalistów pod czujnym okiem specjalisty Grzegorza Moskwiaka. 
Fot. WSS im. J. Korczaka w Słupsku/https://www.facebook.com/szpitalslupsk
Rotaablacja polega na usunięciu uwapnionych złogów miażdżycowych, powodujących zwężenie naczynia odżywiającego mięsień sercowy. Wirująca z szybkością do 190 000 obrotów na minutę wewnątrz naczynia głowica boru do rotablacji, wprowadzana jest najczęściej poprzez nakłucie tętnicy promieniowej lub udowej. Rodzaj nakłucia wykonywany jest jak przy klasycznej koronarografii lub plastyki wieńcowej. Głowica pokryta jest przez blisko 3 tys. mikrokryształów diamentów o średnicy ok. 20 mikrometrów.

„Mikrokryształy rozdrabniają uwapnione złogi, czego efektem jest powstanie drobnych struktury, których wielkość porównywalna jest z rozmiarami krwinek czerwonych, co umożliwia ich bezpiecznie odpłynięcie z prądem krwi, nie powodując zatkania naczynia.” – informuje Moskwiak.

Fizyczne usunięcie złogów odróżnia tę metodę od angioplastyki, w której złogi są przyciskane poprzez rozprężany balon lub stent do ściany naczynia. Zastosowanie w takich przypadkach klasycznych technik z użyciem rozprężanych pod dużym ciśnieniem balonów wieńcowych często bywa nieskuteczne, ale też może być przyczyną groźnych powikłań jak perforacja naczynia czy tamponada serca. Rotablacja zdecydowanie ułatwia odtworzenie w takich przypadkach światła naczynia, skraca czas zabiegu, a poprzez to zmniejsza dawkę promieniowania jonizującego, ilości podanego w trakcie obrazowania naczynia kontrastu. W efekcie zabieg jest bezpieczniejszy, skuteczniejszy i przeprowadzany jest w krótszym czasie, niż standardowe zabiegi.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *