Przedsiębiorco! Do końca stycznia musisz złożyć ważny formularz

Część płatników składek do 31 stycznia musi złożyć informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za rok 2019, czyli formularz ZUS IWA. Dzięki temu można ocenić stopień zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, a później ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Obowiązek dotyczy tych płatników, którzy byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020 r., zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w 2019 r. co najmniej 10 osób oraz byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2019 r. Dla pozostałych składka na ubezpieczenie wypadkowe jest stała i do końca marca tego roku wynosi 1,67%.

W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej, liczbie wypadków przy pracy zgłoszonych w ubiegłym roku oraz liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia spowodowanego czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy. Od tych danych zależy wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie opłacał od kwietnia 2020 r. do marca 2021 r. Składka ta jest w całości finansowana przez pracodawcę, a środki z niej przeznaczane są na wypłatę świadczeń poszkodowanym. Im więcej w firmie wypadków i czynników szkodliwych dla zdrowia, tym jest ona wyższa.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania i wypełniania formularzy ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej www.zus.pl, pod numerem telefonu 22 560 1600, a także w każdej placówce ZUS.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *