Korzystne przeliczenie emerytur dla rocznika 1953

Osoby z rocznika 1953 r. będą mogły uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania jej podstawy o pobrane emerytury wcześniejsze. Dla niektórych oznacza to świadczenie wyższe nawet o 200 zł.

Fot. MK

Nowe rozwiązania dla osób z rocznika 1953 przewidują ponowne ustalenie wysokości emerytury          z pominięciem zakwestionowanych przepisów. Jeżeli ubezpieczony miał prawo do emerytury powszechnej, a podstawa jej obliczenia została pomniejszona o kwoty pobranych wcześniejszych emerytur, to wysokość tego świadczenia będzie przeliczona ponowne, ale bez pomniejszenia. Warunkiem jest to, by prawo do emerytury wcześniejszej zostało ustalone na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.

Emerytury dla tych osób Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy z urzędu. Nie trzeba zatem składać wniosku.

Emerytura w nowej wysokości przysługuje od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury powszechnej, a w przypadku gdy prawo do niej było zawieszone od dnia, od którego mogłaby być podjęta wypłata. Jeśli nowa wysokość świadczenia będzie wyższa od emerytury pobieranej dotychczas to ZUS wypłaci wyrównanie.

Przeliczenie emerytury powszechnej dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. oraz renty rodzinnej po takich osobach nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli po 11 stycznia 2021 r.

Ustawa reguluje także kwestię ubezpieczonych urodzonych w 1953 r., którzy nie składali wniosku o emeryturę w wieku powszechnym. Oni mogą zgłosić wniosek nie później niż 11 stycznia 2021 r. Wówczas ZUS obliczy emeryturę bez pomniejszenia o kwoty pobieranej emerytury wcześniejszej. Takie obliczenie będzie możliwe, gdy prawo do emerytury wcześniejszej ustalone zostało na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.

ZUS szacuje, że liczba osób, które mogą skorzystać ze zmiany przepisów to  80,4 tys. Jest wśród nich 17,8 tys. osób, które w ciągu 6 miesięcy mogą złożyć wniosek o przyznanie emerytury powszechnej (w tym 15,6 tys. kobiet  i 2,2 tys. mężczyzn). Pozostałym 60,6 tys. kobiet i  1,9 tys. mężczyzn ZUS przeliczy emerytury z urzędu.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *