gwałtownie wzrosła liczba pozwoleń na budowę w mieście

W 2021 r. Wydział Budownictwa Urzędu Miejskiego wydał pozwolenia na budowę 2100 mieszkań w okresie od I do XI – 1903 mieszkań. Był to drugi najwyższy wynik w wartościach bezwzględnych w województwie pomorskim po Gdańsku, który kilkukrotnie przewyższa Słupsk zarówno pod względem zajmowanego obszaru, jak i ludności. Wartość ta, to także rekord od 2005 r. kiedy dane te są publikowane.

W Gdyni – drugim co wielkości mieście w województwie pomorskim, od stycznia do listopada 2021 r. wartość ta wyniosła 1693
Porównując Słupsk z innymi miastami, które po reformie administracyjnej z 1999 r. straciły status miast wojewódzkich oraz z innymi miastami o podobnej wielkości, a także z niektórymi dużymi miastami oraz stolicą, należy uznać nasze miasto za lidera rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, w 2021 r. wynik dla Słupska wyniósł 212, a dla innych analizowanych miast, wynik ten kształtował się od 29 we Włocławku, 110 w Krakowie, 118 w Koszalinie do 173 w Siedlcach.
Analizując liczbę wydanych pozwoleń na budowę mieszkań w Mieście Słupsku i powiecie słupskim, w ostatnich latach można zauważyć coraz większą przewagę Miasta nad powiatem.
Ożywienie widać także na obszarze rewitalizacji. Prowadzenie dalszych działań inwestycyjnych podnoszących jakość przestrzeni publicznych, powinno w dalszym stopniu zwiększać atrakcyjność inwestycyjną i osiedleńczą tego obszaru.

źródło UM Słupsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *