Wójt gminy Słupsk z jednogłośnym poparciem radnych

Radni Gminy Słupsk udzielili wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk Barbary Dykier za rok 2021. Podczas Sesji Rady Gminy Słupsk omówiony został Raport o stanie Gminy Słupsk w roku 2021, odbyła się również debata nad dokumentem.

W 2021 roku dochody gminy wyniosły ponad 168 mln. zł, natomiast wydatki kształtowały się na poziomie ponad 167 mln. zł.

Największą cześć budżetu stanowiły wydatki inwestycyjne, które w roku 2021 wyniosły ponad 48 mln. zł, co stanowi około 29 % wszystkich wydatków ogółem. Znaczne środki zostały  przeznaczone na pomoc społeczną – ponad 38 mln. zł. i oświatę – ponad 42 mln.

W roku 2021 istotnymi inwestycjami w Gminie Słupsk były między innymi: zakończenie budowy mieszkań komunalnych w Jezierzycach, otwarcie przedszkola we Włynkówku, kompleksowy remont i oddanie do użytku Gminnego Żłobka „Iskiereczka” w Redzikowie.

Zakończone zostały również inwestycja budowy dróg na Osiedlu Złoty Potok w Bydlinie oraz w Krępie Słupskiej w formule PPP, oraz budowa Kuźni Rybackiej w Wiklinie. W roku 2021 podpisano również umowę na przebudowę Pałacu w Lubuczewie, gdzie docelowo ma powstać miejsce dedykowane seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. W ubiegłym roku trwała nadal inwestycja rewitalizacji budynków w miejscowości Swołowo, gdzie już wkrótce otwarta zostanie Zagroda Inicjatyw Twórczych.

Mimo panującej pandemii ubiegły rok był rekordowy jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości budowlanych i inwestycyjnych. Sprzedaż nieruchomości kształtowała się na poziomie ponad 13 mln. zł

Uchwały w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk, Radni przegłosowali jednogłośnie.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *