Ustka na wysokiej pozycji w „Rankingu wydatków inwestycyjnych 2019-2021” przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota. 11. miejsce w kat. „inne miasta” (wśród ponad 600), 3. miejsce w województwie