Tego dnia nie pracuje także administracja szpitala oraz telefoniczna rejestracja pacjentów. Praca szpitala w systemie dyżurowym spowodowana jest przyznaniem pracownikom, zgodnie z przepisami prawa pracy, dnia wolnego