Bociany rozdane

„20 czerwca 2015 roku w Strzyżynie (gm. Damnica) podczas XIV Powiatowych Obchodów Dnia Działacza Kultury po raz trzynasty rozdane zostały Białe Bociany. Oznacza to, że pierwsze Bociany za twórczość artystyczną, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury przyznano laureatom w 2003 roku! Warto podkreślić, że zostało przyznanych już 36 takich statuetek. Liczba ta świadczy o tym, że taką nagrodę ma już wielu twórców i animatorów kultury z powiatu słupskiego. Są one najwyższą nagrodą przyznawaną w dziedzinie kultury przez powiat.

Laureaci „Białego Bociana 2015”
Białego Bociana 2015 za dorobek publicystyczno-dziennikarski o istotnym znaczeniu dla powiatu słupskiego otrzymał społecznik, animator kultury i dziennikarz – Włodzimierz Lipczyński ze Słupska

IMG_2468

Białego Bociana 2015 za wybitne osiągnięcia w fotografii reporterskiej, dorobek wydawniczy oraz trwanie po stronie prawdy i piękna otrzymał Jan Maziejuk ze Słupska – wybitna postać (zdobył aż 49 nagród w konkursach fotograficznych m.in. w Warszawie, Pradze , Moskwie).

Białego Bociana 2015 za osobowość pisarską otrzymała poetka oraz dziennikarka – Czesława Długoszek z Objazdy. Na łamach „Powiatu Słupskiego” i „Wsi Tworzącej” od kilku lat zamieszcza artykuły, w których przypomina dawne zwyczaje wiejskie oraz tradycje.