Pokłosie konferencji

Na konferencji 12 października władze miasta informowały o wydarzeniach minionego i najbliższego tygodnia. Jedną z poruszonych kwestii było wysłane tydzień temu memorandum dotyczące Aquaparku. Wiadomo już, że trafiło ono do około trzystu placówek takich jak: banki, fundusze inwestycyjne, hotele z basenami, Aquaparki… Foldery informujące o obecnym stanie inwestycji i jej możliwościach, trafiły również do najbogatszych Polaków. W międzyczasie przygotowywana jest weryfikacja pierwotnego studium wykonalności dla inwestycji 3 Fale, która według założeń do końca listopada zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zakończona została reorganizacja struktur miasta, dzięki której ograniczone zostaną wydatki na administrację. Wśród podjętych działań znalazły się: zmniejszenie zatrudnienia o 18.5 etatu w UM, zmniejszenie ilości etatów w jednostkach organizacyjnych o 65 etatów, zmniejszenie wydatków o 1,5 mln zł.

Na konferencji poinformowano, że prezydent podjął decyzję o powierzeniu stanowiska dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Justynie Plucie, która w Urzędzie Miasta Słupska zatrudniona jest już od 2005 roku. Jest to kolejny awans wewnętrzny. Najważniejsze zadania stojące przed panią dyrektor to między innymi wprowadzenie procedury zarządzania funduszami zewnętrznymi w strukturach miasta, zakończenie zmian w organizacji wydziału oraz przygotowanie koncepcji funkcjonowania biura MOF, które będzie działać w obrębie wydziału. Dzisiaj odbywają się również rozmowy z kandydatami na dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości. Na wymienione stanowisko aplikuje dziewięć osób.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Władze miasta podały, iż zgodnie z zapowiedziami prezydent zatwierdził koncepcję funkcjonowania Centrum Obsługi Mieszkańców. Dodatkowo znane są już także dotychczasowe efekty wdrażania Grupy Zakupowej oraz rozpoczęty został monitoring terminów realizacji inwestycji miejskich, którymi zajmują się spółki.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z relacji przedstawionej na konferencji dowiedzieć się można było również o pracach nad nowym Biuletynem Informacji Publicznej. Strona ta będzie miała nową szatę graficzną i według planów ruszy do końca bieżącego miesiąca. Pojawi się na niej rejestr zmian oraz nowe zakładki, m.in. dialog społeczny, nieruchomości, strategiczne inwestycje, ochrona środowiska. Ważnym elementem przy tworzeniu strony było maksymalne dostosowanie jej dla osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych i starszych – w tym celu Urząd zwrócił się do Polskiego Związku Niewidomych oraz Fundacji „Radius” o audyt strony.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *