Projekt „Moja, twoja, nasza różnorodność” skierowany do słupskiej młodzieży

Zespół Szkół Informatycznych i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Słupsku realizują autorski projekt edukacyjny „Moja, twoja, nasza różnorodność”. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży szkolnej z terenu miasta Słupska, celem zaś zapobieganie zjawisku dyskryminacji i profilaktyka przemocy wywodzącej się ze stereotypów i uprzedzeń. Projekt edukacyjny „Moja, twoja, nasza różnorodność” jest autorskim pomysłem Małgorzaty Siupik – Winiszewskiej, pedagoga w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku, i Grzegorza Basaraba, m.in. trenera STOP i aktywnego trenera równościowego. Projekt ma za zadanie zwiększyć wiedzę z zakresu zjawiska dyskryminacji i różnorodności wśród młodych osób z terenu miasta Słupska.

obraz-008

Inne jego cele to: uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko dyskryminacji i wzmocnienie postaw akceptacji dla różnorodności, profilaktyka przemocy wywodzącej się ze stereotypów i uprzedzeń oraz edukacja antydyskryminacyjna. W ramach projektu realizowane są spotkania edukacyjne dla młodzieży. W ich trakcie uczniowie ze Słupska mają możliwość m.in. aktywnego uczestnictwa w zajęciach, podjąć dyskusję i wymienić poglądy w ramach omawianych tematów, zapoznać się z różnymi mechanizmami dyskryminacji i uprzedzeń, poznać zjawiska stereotypizacji, nierówności szans, zagadnienia związane z pojęciem tożsamości czy obejrzeć świetne materiały filmowe. Spotkania edukacyjne prowadzą wspomniani wyżej: Małgorzata Siupik – Winiszewska i Grzegorz Basarab.

obraz-005

Spotkania edukacyjne realizowane w ramach projektu „Moja, twoja, nasza różnorodność” ze względu na omawiane treści wpisują się też w inne działania społeczne, szczególnie w Kampanię 16 dni Akcji Przemocy ze Względu na Płeć oraz Kampanię Białej Wstążki. Koordynatorzy projektu „Moja, twoja, nasza różnorodność” podkreślają, że dzięki wsparciu finansowemu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku oraz Fundacji Progresja możliwe jest docieranie do licznej grupy uczniów.

Fot. Daniel Stawski

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *