Działa już Centrum Promocji Produktu Lokalnego

W Karżnicy, w gminie Potęgowo oddano do użytku Targowisko „Mój rynek” wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego. Nowe obiekty będą służyć okolicznym mieszkańcom, ale także rolnikom, rękodzielnikom i twórcom z gminy Potęgowo i całego regionu.

fot. gmina Potęgowo

Oficjalne otwarcie rozpoczęto poświęceniem nowych obiektów, którego dokonał ks. Piotr Czaja proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Łupawie. Gości przywitała Joanna Basiak dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, która wraz z sołtys Izabelą Kogut-Suder, wójtem gminy Dawidem Litwinem, przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Zientarskim oraz kierownikiem CCPL Dariuszem Narlochem dokonała przecięcia wstęgi. Historię pozyskania środków zewnętrznych oraz powstanie obiektu przedstawiła Katarzyna Kozioł Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Potęgowo. Spotkanie uświetnił występ zespołu Mleczaki, przygotowany przez Barbarę Krasnoborską. Zebranych zaproszono na zwiedzanie nowych budynków oraz poczęstunek.

– W najbliższym czasie planujemy organizację szkoleń dla wytwórców, poradnictwo w sprawie pozyskiwania certyfikatów oraz pierwsze spotkania organizacyjne. Rynek lokalnych produktów i wytworów zorganizujemy prawdopodobnie już w czerwcu – zapowiada Dawid Litwin, wójt Gminy Potęgowo.

fot. gmina Potęgowo

W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy reprezentowani przez sołtys Izabelę Kogust-Suder wraz z radą sołecką, Dawid Litwin Wójt Gminy Potęgowo, Andrzej Kordylas Wójt Gminy Damnica, Władysław Pędziwiatr Prezes LGR „Pojezierze Bytowskie”, Rafał Karlikowski Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim, Inga Kawałek Dyrektor Biura Fundacji PDS oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, urzędnicy i pracownicy.

W ramach projektu pn. „Mój Rynek wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy” powstał nowoczesny budynek oraz rynek, na którym będzie odbywała się sprzedaż produktów, przede wszystkim lokalnych – wytworzonych przez miejscowych przedsiębiorców, Koła Gospodyń Wiejskich i inne zainteresowane osoby. Centrum będzie też  wspierać lokalnych wytwórców poprzez organizację szkoleń, spotkań i wystaw tematycznych oraz poprzez dbanie o odpowiedni wizerunek produktów lokalnych i ich producentów.

Targowisko o powierzchni ponad 70m2 zostanie podzielone na strefę produktów rolno-spożywczych oraz pozostałych. Umieszczono na nim kilkanaście stanowisk do sprzedaży, w tym także produktów wytworzonych w systemie rolnictwa ekologicznego. Budynek CPPL jest nowoczesnym obiektem, dostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych. Ma on powierzchnię zabudowy 154 m2, natomiast użytkową 308 m2. W budynku Centrum zastosowano technologie odnawialnych źródeł energii – ogrzewanie dostarcza oszczędna pompa ciepła. Centrum wyposażono w niezbędny sprzęt (meble, urządzenia AGD i RTV, stanowiska komputerowe).

fot. gmina Potęgowo

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego: Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz, Borzestowska Huta. Wartość robót wyniosła 867.431,09 zł (w tym: budynek CPPL 778.530,33 zł, wiata 88.900,76 zł). Całkowita wartość wyposażenia wyniosła 71.408,54 zł. Gwarancja została udzielona na 5 lat. Nadzór inwestorski sprawowany był przez zespół inspektorów pod kierownictwem Piotra Kaszubowskiego, prowadzącego Biuro Obsługi Nieruchomości z Żukówka, wartość umowy 19.557,00 zł. Projekt wykonany przez Biuro Obsługi Budownictwa Jarosław Celban.

Gmina Potęgowo uzyskała dofinansowanie na inwestycję z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie  i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Umowa z Marszałkiem Województwa Pomorskiego została podpisana 18 stycznia 2018 r. Wartość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. 489 560,00 zł.

źródło gmina Potęgowo

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *