Ratusz opublikował raport z badania nad jakością życia w Słupsku

Badanie przeprowadzone zostało w związku z planowanym ubieganiem się Miasta Słupska o środki finansowe w ramach programu „Rozwój lokalny” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021.

Badanie ankietowe wśród mieszkańców miasta przeprowadzono w dniach od 2 do 9 lipca 2019 r. Uczestniczyło w nim 485 respondentów, w tym 322 kobiety oraz 163 mężczyzn. Uzyskane odpowiedzi umożliwią władzom samorządowym poznanie poglądów, opinii i przede wszystkim potrzeb mieszkańców, posłużą jako źródło wiedzy w planowaniu rozwoju naszej społeczności. Pomogą również w doskonaleniu jakość usługi publicznych oferowanych przez instytucje i urzędy w naszym mieście.

Raport dostępny jest na stronie Urzędu Miasta www.slupsk.pl

Raport-z-badania

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *