Kontakt z pacjentami w słupskim szpitalu

 W związku z wprowadzonym ograniczeniem wizyt osób odwiedzających chorych w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku informujemy, że istnieje możliwość uzyskania informacji o stanie zdrowia chorego drogą telefoniczną po spełnieniu następujących wymogów identyfikujących osoby uprawnione do uzyskania powyższych informacji.

W celu uzyskania informacji należy telefonicznie podać:

1.     Imię i nazwisko pacjenta.

2.     Imię i nazwisko osoby uprawnionej przez pacjenta do uzyskania informacji.

3.     Adres zamieszkania (zameldowania) pacjenta.

4.     PESEL pacjenta.

UWAGA! Powyższe dane muszą być w pełni zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej.

Osoby upoważnione do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta zobowiązane są telefonować pod numer telefonu oddziału, na którym przebywa pacjent. Listę telefonów kontaktowych oddziałów szpitalnych można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Informacja ta została umieszczona na wszystkich drzwiach wejściowych do szpitala.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *