Prezydent nie udostępni danych słupszczan

Prezentujemy list prezydent Słupska w sprawie wyborów i udostępnienia danych mieszkańców miasta.

 

STANOWISKO PREZYDENTKI MIASTA SŁUPSKA W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW POCZCIE POLSKIEJ

 

W dniu 24 kwietnia 2020 roku Poczta Polska S.A. złożyła do Prezydenta Miasta Słupska wniosek o udostępnienie danych ze spisu wyborców, w celu przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych.

W wyniku podjętych czynności sprawdzających uznałam, że we wniosku Poczty
Polskiej S.A. nie wykazano podstawy prawnej.

            W obecnym stanie prawnym przepisy Kodeksu wyborczego, dotyczące głosowania korespondencyjnego, zostały zawieszone tzw. „specustawą COVID” i w nadchodzących wyborach nie przewiduje się w ogóle takiej formy głosowania. Znanym jest oczywiście projekt aktu normatywnego, który przewiduje przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wyłącznie
w formie korespondencyjnej, jednakże procedura jego uchwalania nie została jeszcze zakończona.

Pragnę podkreślić, iż jedną z najważniejszych zasad prawnych w udostępnianiu danych jest, aby udostępniać wyłącznie te dane, które są niezbędne wnioskodawcy, np. do realizacji określonych zadań publicznych. Nawet przyjmując, że Poczta Polska otrzyma w przyszłości kompetencje do przeprowadzenia procesu wyborczego, polegające na obowiązku dostarczenia pakietów wyborczych pod wskazane adresy, to nie widzę powodów, dla których konieczne byłoby udostępnianie numerów PESEL naszych Mieszkańców, a sam wnioskodawca również nie uzasadnił takiej potrzeby.

Mając powyższe na względzie uznałam, że wniosek Poczty Polskiej S.A. o udostępnienie danych ze spisu wyborców jest przynajmniej przedwczesny i nie znajduję podstaw prawnych do jego uwzględnienia. Na dzień dzisiejszy nie  mam prawa udostępnić danych osobowych Mieszkańców Słupska.

 

 

Słupsk, 27.04.2020 r.

 

 

                                                                                      Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Prezydentka Miasta Słupska

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *