Podyskutuj o reklamach w Ustce

Do 8 października  mieszkańcy Ustki mogą zgłaszać uwagi dotyczące projektu tzw. uchwały krajobrazowej. 16 września odbędzie się dyskusję publiczną on-line.

Fot. MK

Uchwała ustala zasady i warunki sytuowania na terenie Ustki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Celem uchwały jest dążenie do ochrony i wzmocnienia unikatowych walorów uzdrowiskowych Ustki, szczególnie Starej Osady Rybackiej i promenady nadmorskiej. Dokument zakłada  obowiązek dostosowania istniejących reklam i szyldów w wyznaczonym okresie: np. reklamy w rok, szyldy w dwa lata od m,omentu wejścia uchwały w życie.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *