Różne formy wsparcia z ZUS warto zapoznać się

Aby zredukować negatywne skutki ekonomiczne COVID-19, wprowadzono tzw. Tarczę Antykryzysową. Wśród jej celów jest także ochrona zatrudnienia i zachowania płynności finansowej przedsiębiorstw. Odroczenie terminu płatności składek i ich rozłożenie na raty bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę – m.in. z tych możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Fot. MK

Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom skorzystać z odroczenia terminu płatności składek, bądź rozłożenia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej. Odroczenie dotyczy składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Można wówczas zapłacić składki później. Aby skorzystać z tej formy pomocy trzeba zawrzeć z ZUS stosowną umowę. Wniosek RDU należy złożyć za pośrednictwem PUE. Nie ma tu znaczenia wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa, czy czas prowadzenia działalności. Dzięki uldze można opłacać raty lub odroczone należności w późniejszym terminie, bez konieczności płacenia odsetek. Obie ulgi dotyczą składek za okres od stycznia 2020 roku. Istotny jest moment złożenia wniosku. Jeśli płatnik złoży go przed terminem płatności składek to nie poniesie żadnych kosztów. Jeśli natomiast złoży wniosek po tym  terminie, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Płatnicy, którzy w następstwie COVID-19 mają trudności w terminowym opłaceniu składek za okres od stycznia 2020 r., mogą wystąpić o odstąpienie od pobierania należnych odsetek. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek. Tu również nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek możliwe jest wyłącznie, gdy składki zostały już opłacone, jednak po ustawowym terminie płatności, co spowodowało konieczność naliczenia odsetek za zwłokę. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć wniosek RDO za pośrednictwem platformy PUE.

Więcej informacji na temat wsparcia oferowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy Antykryzysowej na stronie zus.pl.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *