Miliony dla Kępic na inwestycje

Aż dwa wnioski złożone przez Gminę Kępice zyskały dofinansowanie. Niemal dwa miliony złotych odmienią ważne budynki w dwóch miejscowościach.

Fot. https://www.facebook.com/gmina.kepice

Rząd ogłosił listę podmiotów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR). – Cieszy nas, że aż dwa nasze projekty uzyskały dofinansowanie. Dzięki tym środkom przebudujemy dwa zniszczone już budynki w Biesowicach i Warcinie, które będą służyć celom społecznym – mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic.
W dotychczasowej remizie w Biesowicach zaplanowano wymianę poszycia dachu, instalacji elektrycznej, grzewczej wraz z remontem całego budynku. Z rządowych środków na ten cel przyznano nam 900 tysięcy złotych.
Kolejna miejscowość, która skorzysta z tych środków, to Warcino, gdzie zlokalizowany jest budynek po dawnym kościele. Od wielu lat ten pustostan uległ znacznym zniszczeniom, a teraz zostanie nadana mu nowa funkcja. Planuje się przebudowę wraz wyposażeniem w celu stworzenia miejsca służącego integracji społecznej mieszkańców. Budynek będzie zaadaptowany w taki sposób, aby spełniał funkcje społeczne, sportowe i kulturalne. Na to zadanie z rządowego funduszu otrzymaliśmy również 900 tysięcy złotych.
Łącznie na obie inwestycje to 1,8 miliona złotych!
Przypomnijmy, że zarówno w Biesowicach oraz w Warcinie funkcjonowały duże gospodarstwa rolne (PGR-y), a skutki ich likwidacji znacząco przyczyniły się do ekonomicznych trudności byłych pracowników. – Plany mamy bardzo szerokie w zakresie przywrócenia świetności budynkom oraz nadania nowych funkcji. Będziemy próbowali pozyskać środki także z innych źródeł, aby modernizacje były jak najdalej idące i służyły wszystkim pokoleniom mieszkańców – deklaruje Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic.

źródło https://www.facebook.com/gmina.kepice

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *