W  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku znów będą odbywały się porody rodzinne. Jednak ze względu na pandemię COVID-19 obwarowane będą pewnymi obostrzeniami. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca