Sukces uczniów Piotra Gumiennego z Zespołu Szkół Informatycznych

Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku: Marta Prawdzik, Paulina Pałubicka, Ilona Woźniak, Kamil Mutka i Damian Wolski zostali laureatami I Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyka & GeoGebra MaGIK”. Wyróżnieni licealiści opracowali aplet matematyczny w oprogramowaniu GeoGebra. Młodzież z inspiracji i pod opieką nauczyciela matematyki Piotra Gumiennego zgłosiła swoje prace w kategorii „Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego z GeoGebrą”.

laureaci z opiekunem

Fot.Daniel Stawski

W ocenie prac Komisja Konkursu przyjęła następujące kryteria: oryginalność rozwiązania, stopień trudności wykonania apletu, nowatorstwo w podejściu do tematu, czytelność i funkcjonalność projektu, oraz estetykę wykonania projektu.

Organizatorem konkursu było Warszawskie Centrum GeoGebry przy Uniwersytecie SWPS Humanistycznospołecznym w Warszawie. – GeoGebra to ogólnodostępne oprogramowanie do uczenia matematyki na wszystkich poziomach edukacji. Pozwala na innowacyjne przekazywanie treści, wprowadzanie nietypowych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych, ale przede wszystkim interaktywne, dynamiczne i ciekawe nauczanie matematyki.  Bardzo cieszymy się z sukcesu, który jest tym większy, że nagrodzeni licealiści są uczniami klas bez rozszerzonego programu nauczania matematyki – mówi Piotr Gumienny, nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *