Atywni 50 plus

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane poświęcone możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.W programie spotkania m.in.: Jak założyć działalność gospodarczą dzięki Funduszom Europejskim. Podnieś swoje kwalifikacje i kompetencje – czyli możliwości rozwoju zawodowego dzięki szkoleniom i kursom językowym, komputerowym i zawodowym.

slupski-inkubator-technologiczny

  • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
  • Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku dla osób 50+ czyli możliwości skorzystaniaz dotacji, szkoleń, staży, doposażenia stanowiska pracy lub z dofinansowania do wynagrodzenia.
  • Porady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ABC składek ZUS oraz zmiany w ustawie emerytalnej.
  • Programy profilaktyki zdrowotnej współfinansowane z Funduszy Europejskich.
  • Zdrowie na plus – czyli porady dietetyka. Możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji Poradni Promocji Zdrowia (pomiar ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy, analiza składu masy ciała).

Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godzinach 09.00 – 13.00. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 27 czerwca 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem (59) 84 68 114 lub (59) 84 68 115.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *