Podpisanie umów na projekty dofinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

W czwartek 19.07  lipca, w Urzędzie Gminy Potęgowo odbyło się uroczyste podpisanie umów na projekty dofinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Fundusze unijne wesprą inwestycje i działania gospodarującej odpadami spółki ELWOZ oraz Gminy Potęgowo. W oficjalnym podpisaniu umów uczestniczył Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Jan Kleinszmidt – przewodniczący Sejmiku, Dawid Litwin – Wójt Gminy Potęgowo, Mirosław Myszk i Rafał Makurat – v-ce prezesi zarządu ELWOZ oraz przedstawiciele samorządów, będących członkami Porozumienia Międzygminnego, korzystających z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy.

Dzięki pozyskanym funduszom, RIPOK w Chlewnicy znacząco zwiększy swoje możliwości segregacji i recyklingu odpadów. Wartość inwestycji to prawie 36,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 16,2 mln zł. Poziom dofinansowania projektu to prawie 50% kosztów kwalifikowanych.

Umów na finansowanie projektów o tak dużych kwotach w naszym urzędzie jeszcze nie podpisywano. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej. Cieszy mnie wsparcie, jakie nasza gmina i podmioty w niej działające otrzymują od samorządu wojewódzkiego – mówił Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo.

Jest to największy w naszym regionie projekt modernizacji instalacji przetwarzania odpadów. Dzięki tej inwestycji nie tylko zwiększą się możliwości segregacji i recyklingu odpadów, ale powstaną także możliwości produkcji paliwa alternatywnego – mówił Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Cechą wyróżniającą inwestycję jest duża kompleksowość podejmowanych działań, która pozwoli znacznie zwiększyć przepustowość i skuteczność przetwarzania odpadów w RIPOK Chlewnica. W ramach projektu powstaną trzy nowe instalacje. Zmodernizowanych zostanie kolejnych pięć instalacji i obiektów. Po realizacji inwestycji łączna moc przerobowa RIPOK wyniesie 258 000 ton/rok.

Bez tak dużego dofinansowania nie bylibyśmy w stanie zrealizować inwestycji w skali jaką zakłada nasz projekt. Podpisanie umowy poprzedziły dwa lata przygotowywania wniosku, uzyskiwania odpowiednich decyzji administracyjnych, w czym bardzo pomagali nam pracownicy Urzędu Gminy Potęgowo – mówił Mirosław Mysz, v-ce prezes zarządu spółki ELWOZ.

Ważnym elementem projektu będą działania edukacyjne skierowane do mieszkańców, w postaci warsztatów, wizyt studyjnych, wycieczek dla uczniów. Planuje się także stworzenie narzędzia informatycznego do wirtualnych spacerów, pozwalającego na śledzenie drogi, jaką przebywają różne typy odpadów komunalnych.

Fot. Gmina Potęgowo

Gmina Potęgowo pozyskała środki na projekt pn. „Mocne Potęgowo – wzmocnienie potencjału osób pracujących w instytucjach państwowych w Gminie Potęgowo”, w którym samorząd aplikował jako pracodawca o środki na rzecz swoich pracowników – 83 osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Potęgowo oraz jednostkach organizacyjnych tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece oraz Zakładzie Usług Publicznych ZB.

Taki projekt realizujemy jako jedyna gmina w powiecie słupskim. Prowadzone działania pozwolą zadbać o zdrowie naszych pracowników, a Urząd Gminy i jednostki organizacyjne zyskują na atrakcyjności jako pracodawcy, co jest tym ważniejsze w obecnej sytuacji na rynku pracy, kiedy utrzymanie i pozyskanie pracowników wymaga dodatkowego wysiłku – mówił Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo.

W ramach projektu zostanie zakupione ergonomiczne wyposażenie biurowe. Ponadto pracownicy będą mogli skorzystać z konsultacji z fizjoterapeutą, pakietów rehabilitacyjnych, karnetów na usługi sportowo-rekreacyjne oraz porad żywieniowych. Odbędzie się także cykl szkoleń związanych m.in. z tematyką z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Projekt realizowany jest w ramach pod działania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy RPOWP na lata 2014-2020. Wartość zadania wynosi 273 900,00 zł, z tego pozyskane środki to 95% – 260 205,00 zł. Pozostała kwota to wkład niefinansowy Gminy w postaci udostępniania sal na szkolenia. Termin realizacji zadania od 01.06.2018 r. do 30.06.2019 r.

Info.  mat.Gmina Potęgowo

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *