Ratusz zakmknięty dla interesantów

Ważny komunikat ze słupskiego ratusza.

Mając na celu powstrzymywanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 podjęliśmy decyzję o zmianie zasad funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słupsku. Nasza decyzja ukierunkowana jest dbałością o bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Słupska oraz pracowników.

Informujemy, że od 16 do 25 marca Urząd Miejski w Słupsku będzie nieczynny dla interesantów.

Ograniczenie dotyczy wszystkich budynków (ratusza przy pl. Zwycięstwa 3, tzw. małego ratusza przy pl.Zwycięstwa 1, siedziby Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami przy ul. Jaracza oraz Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego)

Nie wykluczamy możliwości przedłużenia tego terminu – wszystko uzależnione jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej (a ta, jak wszyscy wiemy, jest dynamiczna).

Zmiana sposobu funkcjonowania Urzędu nie oznacza, że pracownicy nie będą wykonywali swoich obowiązków. Kadra będzie pracowała normalnie. Pracownicy będą wykonywali wszystkie obowiązki, łącznie z realizacją spraw mieszkańców – tylko bez bezpośredniego kontaktu.

Kontakt z urzędnikami możliwy będzie w godzinach pracy Urzędu – telefonicznie, mailowo oraz za pośrednictwem platformy ePUAP (adresy mailowe+ telefony dostępne na stronie BIPu – http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/wydzialy/ )

Poczta tradycyjna będzie na bieżąco obsługiwania – korespondencja będzie przyjmowana wyłącznie za pośrednictwem operatora usług pocztowych – dokumenty należy wysłać pocztą, gdyż kancelaria Urzędu (pok.nr 6) nie będzie przyjmowała interesantów.

W przypadku kontaktu pocztowego prosimy pamiętać o podaniu również numeru telefonu kontaktowego żebyśmy mogli skontaktować się z Państwem w razie konieczności.

W powyższym terminie nie będzie funkcjonowało Centrum Obsługi Mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt: dotyczy rejestracji pojazdów, dowodów osobistych, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej) – sprawy merytoryczne (w COM) mogą być załatwiane zdalnie : telefon, mail, ePUAP.

Zaznaczamy, że za brak rejestracji samochodu NIE BĘDĄ NAKŁADANE KARY administracyjne za ten okres (termin będzie przedłużony).

W wybranych, pilnych sprawach wyjątkowo będzie możliwa wizyta w Urzędzie, ale WYŁĄCZNIE po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie ( wyznaczony zostanie termin i godzina wizyty)

Jeśli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego – wizyta możliwa tylko w przypadku rejestracji zgonów i urodzeń. Konieczność weryfikował będzie Strażnik Miejski i umożliwiał jednej osobie wejście do USC.

Straż Miejska będzie wpuszczała do Urzędu Miejskiego wyłącznie pracowników posiadających ważny identyfikator oraz (wyjątkowo) umówionych mieszkańców (Strażnik Miejski będzie miał listę na dany dzień).

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że większość spraw można załatwić przez platformę ePUAP – warto korzystać z tej możliwości.

Zawieszona zostaje także bezpośrednia działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego (do 27 marca br.)

Straż Miejska i Policja będzie prowadziła wspólne patrole; jeśli zauważą większe skupiska, np. młodzieży, będzie kontrolowała te osoby, nakłaniała do powrotu do miejsca zamieszkania – gdyż zawieszenie funkcjonowania szkół to nie jest czas wolny (jak ferie czy wakacje). Odwołanie zajęć dydaktycznych podyktowane jest troską o bezpieczeństwo w związku z poważnym zagrożeniem i chcemy, by tak było to traktowane też przez dzieci i młodzież.

Z uwagi na względy bezpieczeństwa od 16 marca porady prawne będą odbywać się wyłącznie telefonicznie po uprzednim przekazaniu drogą mailową na adres zko@um.slupsk.pl druku załączonego do komunikatu.

Przyjmuje się następujący sposób postępowania:

  1. należy wydrukować załączony druk.
  2. wypełnić go, podpisać, i wysłać jego skan na adres email: zko@um.slupsk.pl
  3. po otrzymaniu skanu druku o którym powyżej pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
    skontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą w celu umówienia porady prawnej.

Uwaga!

W celu uzyskania porady prawnej przez telefon niezbędne jest wskazanie numeru telefonu do kontaktu.

Wszelkie informacje dotyczące udzielania nieodpłatnych porad prawnych można uzyskać pod
numerami telefonów: 59/ 84 88 360, 59/ 84 88 441, 59/ 84 88 459

Informujemy także, że działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Narutowicza zostaje zawieszona. Podobnie jeśli chodzi o zajęcia dydaktycznie w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Spółki miejskie, np. PGM ogranicza działalność do najbardziej niezbędnych, jeśli chodzi o spotkania z klientami. Odwołano wszystkie zebrania Wspólnot, które miały odbyć się w terminie 16-25 marca. MZK – chcielibyśmy zabezpieczyć też kierowców – nie będzie możliwości wsiadania do autobusu przednimi drzwiami. PGK – również zostaną wprowadzone procedury zwiększające bezpieczeństwo sanitarne pracowników.

MOPR nie przerywa działalności – ale także ogranicza kontakt bezpośredni z interesantami.

Apelujemy ponownie, by prewencyjnie nie wychodzić z domu jeśli nie ma powaznej przyczyny do takiego działania.

 

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *