Gmina Potęgowo nagrodzona Bursztynem Polskiej Energetyki

Wójt Dawid Litwin odebrał nagrodę „Bursztyn Polskiej Energetyki” dla Gminy Potęgowo, podczas VIII edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2020, który 2 lipca odbył się w Muzeum IIWŚ. Nagrodę Gmina Potęgowo otrzymała za budowę ekologicznej sieci ciepłowniczej oraz wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.

– To bardzo motywujące, że nasze działania są zauważane w kraju. Zmniejszyliśmy emisję CO2 do atmosfery, udało się także zmniejszyć opłaty, jakie ponoszą mieszkańcy – mówi Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo. – Wyróżnienie dedykuję wszystkim współpracownikom oraz Radnym Gminy Potęgowo. Dziękuję za zrozumienie mojej wizji, za pracę oraz wsparcie w tematach ekoenergetycznych – dodaje.

Statuetka „Bursztyn Polskiej Energetyki” jest nagrodą przyznawaną za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej energetyki.  W tegorocznej edycji konkursu, wyróżnienie otrzymali również Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, Monika Morawiecka – Prezes PGE Baltica Sp. z o.o. oraz  Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Ministerstwa Aktywów Państwowych ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Gmina Potęgowo w zrównoważony sposób wykorzystuje swoje zasoby jak również promuje działania niskoemisyjne. Wybudowana przez Gminę Potęgowo sieć ciepłownicza w Potęgowie znacząco ograniczyła emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W ramach zadania budowy sieci ciepłowniczej została wyłączona z użytkowania przestarzała kotłownia opalana węglem. Zasilanie w energię cieplną dla 16 mieszkalnych budynków wielorodzinnych, 6 budynków użyteczności publicznej, m.in. Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, GOPS, przedszkole i szkołę podstawową oraz 6 budynków indywidulanych realizowane jest z funkcjonującej od 2014 r. ciepłowni zlokalizowanej w biogazowni w pobliskim Darżynie, której właścicielem jest prywatny przedsiębiorca – partner przedsięwzięcia. Biogazownia korzysta z masy organicznej, takiej jak np. kukurydza, ziemniaki i gnojowica, poddawanej fermentacji, która jest pozyskiwana min. od lokalnych rolników i przedsiębiorców. W wyniku dalszych procesów technologicznych wytwarzana jest w skojarzeniu energia elektryczna i cieplna.

Ponadto zamontowane zostały w Gminie Potęgowo panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, które oprócz korzyści ekonomicznych dla samorządu zwiększają wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, co ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, poprawę bilansu energetycznego oraz zmniejszenie obciążenia środowiska.

Na inwestycje Gmina Potęgowo uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w wysokości ok 80% kosztów przedsięwzięcia

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *