Ponad 6,2 mln zł unijnych dotacji na wsparcie usług społecznych w powiecie

Dzięki wsparciu unijnemu na ziemi słupskiej będą realizowane kolejne projekty z zakresu usług społecznych. Wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna wręczył samorządowcom i przedstawicielom fundacji Przystań symboliczne czeki z informacją o dofinansowaniu.

Dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomocą objętych zostanie ponad 450 osób. Przede wszystkim będą to seniorzy, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy wychowawcze.

Projekt obejmować będzie doskonalenie umiejętności rodzicielskich osób sprawujących pieczę zastępczą poprzez szkolenia i spotkania specjalistyczne oraz warsztaty terapeutyczno-integracyjne. Dzieciom z pieczy zastępczej zapewnione zostanie wsparcie psychologiczne i edukacyjne oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach „Odkrywamy swoje talenty”.

Wsparcie skierowane będzie również do rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczym, m.in. w formie mediacji rodzinnych, warsztatów kompetencji rodzicielskich, treningu umiejętności społecznych dla dzieci czy terapii motywującej do podjęcia profesjonalnego leczenia odwykowego.

Projekt powiatu słupskiego będzie realizowany do końca listopada 2022 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy w partnerstwie z gminą Kobylnica, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz fundacją Bocianie Gniazdo w Runowie. Jego wartość to ponad 861 tys. zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi 818 tys. zł.

Dzięki projektowi w sześciu już istniejących oraz dwóch nowych Punktach Świadczenia Usług Opiekuńczych mieszkańcy powiatu słupskiego będą mogli skorzystać z rehabilitacji i fizjoterapii. Utworzona zostanie również wypożyczalnia sprzętu dla osób niesamodzielnych.

Ponadto, powstanie sieci Klubów Seniora., w których prowadzone będą m.in. spotkania specjalistyczne z prawnikiem, psychologiem, dietetykiem, lekarzem lub ratownikiem medycznym, gimnastyka i zajęcia ruchowe, takie jak aerobik czy nordic walking, a także warsztaty dla seniorów, w tym zajęcia rękodzielnicze i malarskie.

Projekt powiatu słupskiego będzie realizowany do końca czerwca 2023 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z gminami: Kobylnica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Dębnica Kaszubska i Smołdzino, a także spółką non-profit Altra Consulting oraz stowarzyszeniem My dla Was. Jego wartość to 4,29 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi ponad 4,07 mln zł.

W ramach projektu organizowane będą zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, przygotowujące do funkcjonowania osobistego i zawodowego. Chodzi tutaj zarówno o samodzielność w gospodarstwie domowym, jak i przestrzeni publicznej. Dostępne będą też usługi specjalistyczne, w tym rehabilitacja i fizjoterapia.

Dodatkowo, zaplanowano remont budynku należącego do Fundacji Przystań, znajdujący się przy ulicy Gdyńskiej w Słupsku. Obiekt przystosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w pracownie warsztatowe oraz świetlicę aktywności dziennej. Projekt fundacji Przystań będzie realizowany do końca czerwca 2023 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z powiatem słupskim. Jego wartość to 1,43 mln zł, z czego dofinasowanie unijne stanowi prawie 1,36 mln zł.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *