Włącz się w rewitalizację

Od dziś do 3 lutego br. mieszkańcy zainteresowani aktywnym włączeniem się w działania związane z rewitalizacją będą mogli zgłaszać swoje kandydatury na członków Komitetu Rewitalizacji będącym forum współpracy i dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją.

Jego skład utworzą mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mieszkańcy spoza tego obszaru, przedstawiciele właścicieli, użytkowników lub zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizacji, przedstawiciele podmiotów prowadzących na terenie Słupska działalność gospodarczą, przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną, przedstawiciele środowiska architektów i urbanistów, oraz inne osoby istotne dla potrzeb rewitalizacji.

W skład Komitetu wejdą też przedstawiciele wskazani przez właściwe jednostki czy instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, instytucje kultury, placówki edukacyjne z obszaru rewitalizacji, Straż Miejską, Policję, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urząd Miejski w Słupsku.

Komitet utworzy łącznie nie więcej niż 30 osób, których zadaniem będzie opiniowanie działań miasta oraz doradzanie Prezydentowi Słupska w sprawach związanych z rewitalizacją miasta. To takie ciało, które ma realny wpływ na to, co dzieje się w mieście – może podnosić na forum bieżące i planowane działania rewitalizacyjne.

Udział w pracach Komitetu daje szansę  wpływu na procesy związane z modernizacją trzech obszarów Słupska; Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na miejskim portalu internetowym www.slupsk.pl w zakładce „Rewitalizacja”oraz Wydziale Zarządzania Funduszami – Referacie Rewitalizacji, pok. 204, Mały Ratusz. Bezpośredni kontakt 59 84 88 225.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *