Pracownicy IPN poszukiwali śladów bohatera walki o niepodległość w archiwum szpitala

Wizyta przedstawicieli Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w archiwum Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku związana była z poszukiwaniem miejsca pochówku kapitana Stefana Dębickiego ps. „Kmicic”. Kapitan Dębicki zginął z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w 1946 r. w Słupsku. Jak przypuszczają pracownicy IPN po postrzeleniu mógł zostać przewieziony do miejscowego szpitala.

Kwerenda archiwalna przeprowadzona w księgach z 1946 roku zawierających rejestr pacjentów polegała na poszukiwaniu zapisu świadczącego o pobycie kapitana w szpitalu w Słupsku.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku posiada informacje na temat pacjentów i personelu szpitalnego w zasadzie od początku swojego funkcjonowania pod polską administracją w 1945 r.

– Bez wahana wyraziliśmy zgodę na kwerendę prowadzoną przez pracowników IPN w archiwach naszego szpitala, bo rozumiemy, iż w ten sposób możemy przyczynić do rozwoju polskiej nauki i usunięcia białych plam polskiej historii – mówi Andrzej Sapiński, prezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Gorąco wspieramy podobne inicjatywy, gdyż zależy nam na wyjaśnienie prawdy i choćby w ten sposób oddaniu hołdu ludziom, którzy przed laty zginęli w obronie naszej wolności – dodaje Anetta Barna-Feszak, wiceprezes Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Kpt. Stefan Dębicki urodził się w 1905 r. w Dąbrowie Górniczej. W 1920 roku wstąpił do Wojska Polskiego, a w 1924 ukończył szkołę podchorążych w Berezie Kartuskiej. W 1939 r. w stopniu kapitana brał udział w kampanii wrześniowej, był członkiem dowództwa powiatowego w Lubartowie.  Został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Od 1943 był Komendantem Miasta Lublin, a z chwilą utworzenia samodzielnego obwodu Lublin – Miasto był jego dowódcą. W czasie wyzwolenia Lubelszczyzny w lipcu 1944 r. brał udział w realizacji planu „Burza”. Dnia 26 września 1944 r. został aresztowany przez NKWD. Wyrokiem Okręgowego Sądu Wojskowego w Lublinie w 1945 r. został skazany na karę śmierci. W lutym 1945 r. zbiegł z więzienia na Zamku w Lublinie i ukrywał się m.in. na terenie powiatu słupskiego pod przybranymi nazwiskami Kazimierz Linke, Stanisław Kaczorowski, Stefan Maciejewicz i Stanisław MorawskiKpt. Stefan Dębicki w 1946 r. został zastrzelony w wyniku akcji funkcjonariuszy Urzędu BezpieczeństwaW 2019 roku pracownicy IPN poszukiwali kapitana na słupskim cmentarzu. Po przeprowadzonych badaniach genetycznych okazało się, iż odnalezione szczątki nie należą do Stefana Dębickiego.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *